GroenLinks is tegen de grootschalige aanleg van nieuwe wegen, zoals de N69 bij Waalre, de N279 bij Veghel en de Ruit rond Eindhoven. Wanneer versterking van het Openbaar Vervoer onvoldoende blijkt, zetten we in op verbetering van het huidige netwerk. Denk hierbij aan modern verkeersmanagement en smart mobility om zo onnodige wachttijd en uitstoot terug te dringen. En niet te vergeten gedragsverandering om onszelf minder te verplaatsen.

Daarnaast pleit GroenLinks ervoor bij het belasten van weggebruikers (de provinciale ‘opcenten’) beter te differentiëren naar daadwerkelijke gebruik, de milieubelasting en de belasting van het wegennetwerk op de drukste plaatsen en tijden.

Onze plannen:

  • GroenLinks wil meer en betere wandelpaden en trottoirs.
  • Het doel is nul verkeersdoden. We pakken verkeersonveiligheid aan. Op gevaarlijke provinciale wegen gaat de maximumsnelheid omlaag. Waar mogelijk scheiden we gemotoriseerd en langzaam verkeer door aanleg van bruggen en tunnels voor aanpak van ongevallen (AVOC).
  • Bomen langs provinciale wegen moeten we beschermen. Bij bomen dicht bij de weg zorgen we voor vangrails.
  • We willen meer geld voor de aanleg en het onderhoud van faunapassages, zodat dieren veilig kunnen oversteken. Daarbovenop verplichten we bij nieuwe infrastructuur extra maatregelen voor bescherming van dieren.
  • We blijven investeren in de werkgeversbenadering Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN). Dit voor CO2-reductie, vitalere medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap via maatregelen in de manier waarop we werken en reizen. Zoals stimuleren om met de fiets naar het werk te komen, hybride werken, flexibel reizen en elektrisch rijden.
  • We stimuleren als provincie slimme mobiliteitsinnovaties (Smart Mobility) en oplossingen voor het gedeeld gebruik van vervoermiddelen (Mobility as a Service).
  • Verkeer en vervoer over fietspad, weg, spoor en water maken we zo schoon en efficiënt mogelijk, zodat de luchtkwaliteit in Brabant verbetert.
  • GroenLinks wil beter gebruik maken van onze rivieren en kanalen. We stimuleren programma’s die de overgang van weg naar water ondersteunen. Vergroening van de binnenvaart is daarbij een voorwaarde.