ALV GroenLinks Brabant 2 juni 2018 in Breda - lijsttrekker gekozen
De ledenvergadering heeft op 2 juni in Breda plaats 1 al ingevuld. Op de foto: de net gekozen interim-afdelingsvoorzitter Michiel van der Velden, de net gekozen lijsttrekker Hagar Roijackers en de voorzitter van de kandidatencommissie Hetty Tindemans

Kandidaatstelling gesloten

De ledenvergadering van GroenLinks Brabant heeft op 2 juni Hagar Roijackers gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019.
Kandidaten vanaf plaats twee op de kandidatenlijst konden zich t/m 15 september melden bij de kandidatencommissie. Die commissie gaat nu gesprekken voeren met de kandidaten voor verkiesbare en opvolgingsplaatsen. De ledenvergadering zal op 24 november de definitieve kandidatenlijst vaststellen.
 

In de profielschets vind je meer informatie over wat we van kandidaten verwachten.

Kandidaatstelling
Alle kandidaten, ook de lijstduwers, dienen de volgende documenten in te leveren:
- het ondertekende bewilligingsformulier;
- de ondertekende integriteitsverklaring;
- kopie van identiteitsbewijs;
Kandidaten voor direct verkiesbare en opvolgingsplaatsen (plaats 2 t/m 11) dienden bovendien de volgende aanvullende documenten mee te sturen:
- een motivatiebrief;
- een cv;
- twee recente referenties.
De kandidaatstellingstermijn voor het lijsttrekkerschap is inmiddels gesloten (de deadline daarvoor was 15 april), net als die vanaf plaats 2 (de deadline daarvoor was 15 september). 

Gesprekken met kandidaten proberen we zoveel mogelijk te plannen op zaterdag 6 oktober en zaterdag 13 oktober (overdag). Hou die data dus zoveel mogelijk vrij als je hebt gesolliciteerd voor een verkiesbare of opvolgingsplaats.

Meer informatie over kandidatencommissie en kandidaatstellingsprocedure vind je hier.