Geen kap essen langs N285

Volgens GS zouden alle 840 essen langs de provinciale weg N285, met ingang van 18 april 2017, gekapt moeten worden omdat deze ‘te ziek zijn’ en daarom een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

Een aantal dagen later wordt via een persbericht op 24 april 2017 bekend gemaakt dat de kap van de bomen is uitgesteld totdat voldoende onderzocht is hoe de te rooien bomen kunnen worden gecompenseerd. Vanaf 26 april 2017 zullen de bomen die direct voor gevaarlijke situaties zorgen worden gekapt. In het persbericht spreekt GS enkel over het ‘compenseren’ van de bomen, in welke vorm dat gebeurt moet nog onderzocht worden. Over de mogelijkheid om de statige bomenrij te kunnen redden wordt niet gesproken.

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan GS.