Duinoord en schade aan de natuur

Recreatiepark Duinoord is gestart in 2013. Het ligt naast Natura200-gebied en Nationaal Park Loonse- en Drunense Duinen. Ondernemen met de natuur ligt op die locatie voor de hand. Een groep van 50 omwonenden, Comité Stop Overlast Duinoord, is van mening dat het park te veel schade toebrengt aan Natura2000-gebied Loonse en Drunense Duinen. Zij hebben dit onderbouwd via een omvangrijk dossier, dat online raadpleegbaar is. Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten is in december 2016 het Witboek Duinoord en de Natuur toegestuurd.

De provincie maakt zich, samen met haar partners, sterk voor de bescherming en ontwikkeling van de Brabantse natuur. De provincie nodigt anderen uit om actief hieraan bij te dragen, via het provinciale natuur- en landschapsbeleid 2012-2022 Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Natuurbescherming wordt daarin een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de partners (zoals ondernemers).

GroenLinks heeft GS een aantal vragen voorgelegd.