Bestuursrapportage 1 - 2020

Tijdens de bespreking van de eerste bestuursrapportage van 2020 heeft GroenLinks een constructieve bijdrage ingebracht. Veel dingen gaan goed, maar ook veel dingen kunnen beter. GroenLinks vindt het een slechte zaak dat de VTH-indicatoren ten aanzien van naleving van regels uit de vergunningen zijn verdwenen. Deze feiten zijn ontzettend belangrijk om onze controlerende taak als Staten uit te voeren. 

GroenLinks vindt dat er op dit moment geen goed beeld wordt gegeven van hoe een transitie naar kringlooplandbouw eruit zou moeten zien. Daarom heeft GroenLinks samen met PvdA een motie ingediend om onder het bevorderen van sluiten en verkleinen van kringlopen ook de indicatoren “aandeel biologische agrarische bedrijven van het totaal agrarische bedrijven” en “aandeel natuur inclusieve agrarische bedrijven van het totaal agrarische bedrijven” op te nemen en een doelstelling te formuleren die niet onderdoet aan het Nederlands gemiddelde. 

In de tweede termijn heeft GroenLinks haar motie over kringlooplandbouw aangehouden. De fractie heeft namelijk een goede toezegging gekregen van het college dat er na het reces in gesprek wordt gegaan over het toevoegen van de indicatoren van kringlooplandbouw en dat we na het reces in gesprek gaan over goede doelstellingen hierbij.

Ook is Jade van der Linden in haar tweede termijn teruggekomen op de realisatie van snelfietspaden die achterblijft op de doelstelling. Hier zal GroenLinks scherp op blijven.