Brabant Jongerendag 2014

Tijdens de Brabant Jongerendag 2014 waren veel jongeren van diverse scholen uit heel Brabant aanwezig. Samen met een vijftal Statenleden ging Patricia Brunklaus ‘s middags met de jongeren in debat, eerst in de Statenzaal en daarna in groepsverband over het belang van natuur. Een korte impressie.

Bedenkingen bij verkoop Attero (vroegere Essent Milieu)

De Provincie Brabant heeft afgelopen vrijdag besloten tot de verkoop van Attero (het vroegere Essent Milieu) aan Waterland. GS hoopte dat de Staten geen bedenkingen zouden uiten over deze verkoop. Toch kwamen die er. Immers veel gemeenten en regio’s in Brabant hebben moeite met de mogelijke naheffing van Waterland (boetebeding) als zij te weinig afval aanleveren. Dat druist ook bij burgers in tegen het gevoel van redelijkheid, immers we scheiden steeds meer afval. Dus minder toelevering.

GroenLinks wil democratische waterschappen

De PvdA heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12 april een initiatiefvoorstel ingediend om het aantal geborgde zetels in de Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel te verminderen. Nu worden nog 8 tot 9 zetels ingenomen door belangenorganisaties in de categorieën bedrijven, landbouw en natuur. De PvdA stelde voor om dat aantal verminderen tot het wettelijke minimum van 7. GroenLinks is het daar van harte mee eens, net als het overgrote deel van Provinciale Staten. Alleen het CDA stemde tegen.

GroenLinks zegt vertrouwen in PVV’er Van Hattem op

Vrijdag 11 april debatteerden Provinciale Staten over de vraag of PVV-fractieleider Alexander van Hattem voorzitter mag blijven van de Statencommissie Cultuur en Samenleving. Van Hattem ligt als voorzitter onder vuur sinds de verkiezingsavond van de PVV op 19 maart, waar om minder Marokkanen werd geroepen. Na een 4 uur durend debat hebben SP, PvdA D66 en GroenLinks het vertrouwen in Van Hattem als commissievoorzitter opgezegd. De PVV’er blijft aan, ondanks het beperkte draagvlak. GroenLinks beraadt zich op verdere stappen.

Essent/RWE duurzaamheid ondermaats: boete!?

Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009, die de provincie Brabant miljarden opleverde, zijn afspraken over duurzaamheid gemaakt. Essent zou duurzame ontwikkelingen stimuleren. Vooral omdat de toenmalige aandeelhouders het bruine (bruinkool) imago van RWE vreesden. Uit de eindrapportage over deze afspraken blijkt dat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening door Essent zwaar onder de maat is gebleven. Een boete dreigt!

Paul Smeulders: uitspraken Wilders en Van Hattem misselijkmakend

Paul Smeulders: uitspraken Wilders en Van Hattem misselijkmakend

Op Internationale Antiracismedag (21 maart) ondertekende Paul Smeulders samen met de meeste fractievoorzitters uit Provinciale Staten een verklaring van secretaris generaal Ban Ki-Moon. Op dezelfde dag zei de Brabantse PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem tegen het Brabants Dagblad vierkant achter de gewraakte uitspraken van partijleider Geert Wilders te staan. Paul Smeulders noemt de uitspraken van Wilders en Van Hattem ronduit walgelijk.

GroenLinks herstelt zich in Brabant

De gemeenteraadsverkiezingen bewijzen dat GroenLinks de weg naar boven heeft gevonden! In Mierlo en Nuenen deed GroenLinks voor het eerst als zelfstandige lijst mee, en boekten we met 2 en respectievelijk 1 raadszetels een uitstekend resultaat. De GroenLinks-fracties in Oosterhout en Waalwijk groeien tegen de landelijke trend in van 2 naar 3 zetels. En de combinatielijst GroenLinks/ D66 is met 4 zetels nu de tweede partij in de gemeenteraad van Geertruidenberg.

Toch is de uitslag niet alleen maar positief. In een aantal gemeentes verliest GroenLinks een raadszetel. In Cuijk en Drimmelen verdwijnen we daardoor zelfs uit de gemeenteraad. Gemengde gevoelens dus op de uitslagenavond, maar het herstel van GroenLinks is in Brabant onomkeerbaar ingezet! Een uitgebreide analyse van de verkiezingsresultaten van GroenLinks in Brabant.

Paul Smeulders in Nieuwsuur over intensieve veehouderij: "Minder dieren is de oplossing."

Nieuwsuur besteedde 17 februari aandacht aan de enorme problemen die in intensieve veehouderij in Brabant veroorzaakt. Onder andere GroenLinks-fractievoorzitter Paul Smeulders kwam aan het woord in het item ‘Koude oorlog in de Peel gaat door.’ Volgens Smeulders leidt de ongekende veestapel in Brabant tot enorme problemen, die alleen opgelost kunnen worden door minder dieren.

Lokale lijsttrekkers stellen zich voor...

Op 19 maart kiest Brabant (m.u.v. de inwoners van Den Bosch, Maasdonk en Oss vanwege een herindeling) nieuwe gemeenteraadsleden. Tot en met de verkiezingen laat GroenLinks Brabant je graag elke dag kennis maken met onze lokale lijsttrekkers.

Geen kaartaanpassing Cranendonck

In de Statenvergadering van 7 februari j.l werd met voorrang het verzoek van de gemeente Cranendonck behandeld om het gebied bij het kasteeltje en de historische burcht van Soerendonk aan te laten passen van agrarisch gebied naar integratie-stad/land. Hierdoor kunnen de plannen van voor het Hof van Cranendonck , een groot uitgaansgebied met theater annex hotel, restaurants en festivalterrein doorgang vinden. GroenLinks diende een amendement in tegen deze gebiedsaanpassing.