Word lid van DWARS Brabant!

DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks is ook actief in Brabant! Ben je tussen de 15 en 24 jaar en draag je de GroenLinkse idealen een warm hart toe? Word dan lid van DWARS. De lokale afdeling DWARS Brabant organiseert politiek inhoudelijke activiteiten, zoals thema-avonden, trainingen en ontspannen activiteiten. Voor ieder wat wils dus!

Buren van veehouderijen gelijke kansen? Vergeet het maar! (voorlopig…)

Veehouders in Brabantse urgentiegebieden die willen uitbreiden of ontwikkelen, moeten voortaan met omwonenden om tafel. Maar het evenwicht in die Omgevingsdialoog is zoek zolang omwonenden niet over gelijke kennis en informatie beschikken. GroenLinks wil dit evenwicht herstellen, maar botst keer op keer op de grote belangen van boeren en bestuurders. Uiteraard geven we niet op.

Voorjaarsnota: miljoenen zonder verbindend idee

Vlak voor het zomerreces besloten Provinciale Staten over de Voorjaarsnota. GroenLinks is niet te spreken over de magere onderbouwing. “Grote potten geld worden weggezet met onderbouwingen die uitgewerkt noch besproken zijn.”

Controle op natuurcompensatie

Als je wat aan beschermde natuur weghaalt - bijvoorbeeld bij aanleg van een weg - moet je het elders weer neerplanten. Maar hoe goed is in Brabant de controle op de compensatie van natuur? De Zuidelijke Rekenkamer is kritisch, GroenLinks ook.

Naar een duurzame economie, maar hoe?

Hoe kunnen we de duurzame economie vormgeven? En welke kansen en uitdagingen liggen er op dit vlak voor Brabant? Tijdens de themabijeenkomst Duurzame economie, op 2 juli in Oss, luisterden zo’n vijftien geïnteresseerden geboeid naar inspirerende verhalen over de economie van de toekomst.

Brabant C: cultuur voor alle Brabanders?

Brabant krijgt geen Culturele Hoofdstad, maar wel een cultuurfonds: Brabant C. Op 4 juli stemde Provinciale Staten in met het voorstel voor het instellen voor een fonds dat de Brabantse kunst en cultuur een hoog niveau en grote uitstraling moet geven. Maar blijft daarmee de cultuurbasis wel op orde?

Geen schaliegas, maar ook geen schalieolie!

Het Brabantse provinciebestuur maakt gehakt van de schaliegasplannen van minister Kamp. Gelukkig maar, want de risico’s voor mensen, water, landschap en economie zijn groot. GroenLinks had wel één punt van zorg, geuit door Hagar Roijackers tijdens de laatste Statenvergadering. “Gedeputeerde Staten bieden het Rijk nu toch zeker niet de Brabantse schalieolie aan?”

De Doe-budgetten zijn een feit!

Dankzij de inzet van GroenLinks krijgen de Brabantse dorpen voor 1 miljoen euro aan Doe-budgetten. Patricia Brunklaus diende met het CDA een motie in, die op 4 juli met grote meerderheid werd aangenomen: “We misten nog een eenvoudige regeling waarmee burgers en dorpsraden leefbaarheidsinitiatieven kunnen uitvoeren. Die komt er nu!”

GroenLinks voor extra verdiepte ligging spoor in Vught

In de Voorjaarsnota vroeg Gedeputeerde Staten goedkeuring voor de uitwerking van PHS Meteren-Boxtel (aftakking zuid Betuwelijn en het Programma Hoogfrequent Spoor) ten bedrage van 124,5 miljoen euro. Aldus de recente Statenmededeling over PHS. Daarbij wordt gekozen voor een verdiepte variant bij Vught (V3) alsook spoorwegoplossingen in Boxtel en Haaren. Vught zelf vraagt om de V3+ variant en die kost enkele tientallen miljoenen extra. Wat te doen en hoe te financieren? In het debat leverde GroenLinks de volgende bijdrage.

Havenstrategie Moerdijk 2030 en LPM goedgekeurd!

Provinciale Staten hebben in meerderheid, met name door toedoen van de PvdA en de SP, de Havenstrategie Moerdijk 2030 goedgekeurd. Inclusief het door velen verfoeide Logistieke Park Moerdijk (LPM). In december van dit jaar krijgen de Staten nog een kans om het Provinciale Inpassingsplan (PIP) en de exploitatiebegroting goed- of af te keuren. Met name GroenLinks, D66, PVV, PvdD en de Onafhankelijke Fractie verzetten zich tegen het voorstel. GroenLinks had de volgende bijdrage in het debat.