Referendum: kies onze nieuwe lijsttrekker

Referendum: kies onze nieuwe lijsttrekker

Voor wie kies jij?

Jij bent aan zet in het provinciale lijsttrekkers-
referendum van 22 september t/m 6 oktober.

Het is aan jou om de vrouw of man te kiezen die de lijst van onze partij aanvoert bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Onze kandidaat-lijsttrekkers: Patricia en Tim

Onze kandidaat-lijsttrekkers: Patricia en Tim

Trots presenteren wij onze kandidaat-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015! Als lid van GroenLinks Brabant kun je tussen 22 september en 6 oktober je stem uitbrengen voor Patricia of Tim. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, maken we bekend wie GroenLinks Brabant naar een overwinning mag leiden in 2015.

Verkiezingsavonden

Tussen 22 september en 6 oktober vindt het provinciale lijsttrekkersreferendum plaats. Hiermee wil GroenLinks Noord-Brabant haar provinciale lijsttrekker kiezen, de vrouw of man die de lijst van onze partij bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2015 gaat aanvoeren. Er zijn twee kandidaten: Patricia Brunklaus en Tim van Dijk. Jullie ontvingen al informatie over hen, maar je wilt ze vast (beter) leren kennen.

Word lid van DWARS Brabant!

DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks is ook actief in Brabant! Ben je tussen de 15 en 28 jaar en draag je de GroenLinkse idealen een warm hart toe? Word dan lid van DWARS. De lokale afdeling DWARS Brabant organiseert politiek inhoudelijke activiteiten, zoals thema-avonden, trainingen en ontspannen activiteiten. Voor ieder wat wils dus!

Buren van veehouderijen gelijke kansen? Vergeet het maar! (voorlopig…)

Veehouders in Brabantse urgentiegebieden die willen uitbreiden of ontwikkelen, moeten voortaan met omwonenden om tafel. Maar het evenwicht in die Omgevingsdialoog is zoek zolang omwonenden niet over gelijke kennis en informatie beschikken. GroenLinks wil dit evenwicht herstellen, maar botst keer op keer op de grote belangen van boeren en bestuurders. Uiteraard geven we niet op.

Voorjaarsnota: miljoenen zonder verbindend idee

Vlak voor het zomerreces besloten Provinciale Staten over de Voorjaarsnota. GroenLinks is niet te spreken over de magere onderbouwing. “Grote potten geld worden weggezet met onderbouwingen die uitgewerkt noch besproken zijn.”

Controle op natuurcompensatie

Als je wat aan beschermde natuur weghaalt - bijvoorbeeld bij aanleg van een weg - moet je het elders weer neerplanten. Maar hoe goed is in Brabant de controle op de compensatie van natuur? De Zuidelijke Rekenkamer is kritisch, GroenLinks ook.

Naar een duurzame economie, maar hoe?

Hoe kunnen we de duurzame economie vormgeven? En welke kansen en uitdagingen liggen er op dit vlak voor Brabant? Tijdens de themabijeenkomst Duurzame economie, op 2 juli in Oss, luisterden zo’n vijftien geïnteresseerden geboeid naar inspirerende verhalen over de economie van de toekomst.

Brabant C: cultuur voor alle Brabanders?

Brabant krijgt geen Culturele Hoofdstad, maar wel een cultuurfonds: Brabant C. Op 4 juli stemde Provinciale Staten in met het voorstel voor het instellen voor een fonds dat de Brabantse kunst en cultuur een hoog niveau en grote uitstraling moet geven. Maar blijft daarmee de cultuurbasis wel op orde?

Geen schaliegas, maar ook geen schalieolie!

Het Brabantse provinciebestuur maakt gehakt van de schaliegasplannen van minister Kamp. Gelukkig maar, want de risico’s voor mensen, water, landschap en economie zijn groot. GroenLinks had wel één punt van zorg, geuit door Hagar Roijackers tijdens de laatste Statenvergadering. “Gedeputeerde Staten bieden het Rijk nu toch zeker niet de Brabantse schalieolie aan?”