Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Bovendien profileren we Brabant als een aantrekkelijke, internationaal georiënteerde regio waar het goed wonen en werken is.

GroenLinks investeert in een bruisende culturele sector. Cultuur dient voor iedereen toegankelijk te zijn. GroenLinks wil dat cultuur vernieuwend en toonaangevend is en voor iedereen bereikbaar. Het Brabant C fonds moet bovenal vernieuwers en talenten kansen geven waardoor cultuur spannend en aantrekkelijk wordt. Dat cultuur op de economie een gunstig effect heeft, is al lang bewezen. Maar dat betekent niet dat cultuur mag worden misbruikt als prikkel om de economie aan te jagen. Durven investeren in cultuur die niet direct financiële winst oplevert vinden we vanzelfsprekend. Dat is cultuur waar GroenLinks vooral voor wil staan.

Makers voorop!
GroenLinks kiest ervoor om talenten via festivals met een bovenregionale uitstraling een kans te geven en broedplaatsen voor kunstenaars te stimuleren. GroenLinks wil ook ruimte voor nieuwe vormen van cultuur, zoals beeldcultuur. Ook kleine producties moeten een kans krijgen. Niet investeren in gebouwen voor cultuur, maar in mensen die de cultuur maken. Stimuleren dat jongeren meer kunnen genieten van cultuur door er zelf mee bezig te zijn of naar voorstellingen te gaan. GroenLinks wil dat er jonge kunstenaars bij provinciale projecten worden betrokken, zodat zij meer kans krijgen om zich te laten zien. Ook pleiten wij voor spreiding van culturele evenementen over de hele provincie met in iedere stad een uniek programma. GroenLinks ziet een rol weggelegd voor de provincie om hier met gemeenten, de steunfuncties en het culturele veld een goede afweging in te maken.