De verhalen uit het veld zijn zorgelijk. Niet alleen voor onze biodiversiteit, maar ook voor onze eigen veiligheid. De vorige coalitie maakte 14 miljoen vrij voor de aanleg van faunapassages vanuit de verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

Dat wordt nu teruggedraaid en de gelden die beschikbaar zijn, komen grotendeels uit de huidige natuurmiddelen die al hard nodig zijn. Tom Ludwig wil van de gedeputeerde weten wat de ambities zijn voor de toekomst en of de gedeputeerde het eens is met GroenLinks dat de vrijgemaakte 5 miljoen onvoldoende is.