Zero euro naar zero-stal

Een varkenshouder heeft concrete plannen om een ‘stal van de toekomst’ te bouwen in het buitengebied tussen Venhorst en Landhorst. De stal is bedoeld als energieneutraal en emissie loos. De investering van de ondernemer zelf zou 1,2 miljoen euro zijn. Voor de resterende 2,6 miljoen euro aan benodigde middelen wordt gretig naar de provincie gekeken. In de stal komen 3000 vleesvarkens.

De fractie van GroenLinks is van mening dat er geen euro aan belastinggeld – laat staan miljoenen – moet gaan naar een industriële, experimentele grote varkensstal in het met vee-industrie overbelaste Oost-Brabant en stelt vragen aan GS.