Provinciale deelname aan Brainport Smart District

Vlak voor het zomerreces spraken de Staten over deelname aan Brainport Smart District. “Slimste wijk van Europa, duurzame energie-opwekking, circulair bouwen, schone mobiliteit, co-creatie en welzijnsverhoging....het klinkt als muziek in je oren” aldus Statenlid Michiel Philippart. Maar er was ook kritiek.

GroenLinks maakt zich echter zorgen o.a. over de privacy, de ethische kant en de democratische sturing. De gedeputeerde gaf aan dat het borgen van de privacy, één van de redenen is om als overheid in het project te stappen. De overheid waakt over de publieke belangen. Na de toezeggingen dat de in te stellen ethische commissie onafhankelijk zal zijn en dat Provinciale Staten betrokken zullen worden bij het op te stellen datamanifest, heeft de GroenLinks-fractie ingestemd met het voorstel.