Provinciale deelname aan Brainport Smart District

Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering voor het zomerreces is gesproken over de deelname van de provincie aan Brainport Smart District. “Een proeftuin om de slimste wijk van Europa te creëren in Brandevoort met circulaire bouwconstructies, duurzame energie-opwekking, schone mobiliteit, waar delen centraal staat, een focus op bottem-up initiatieven, co-creatie en welzijnsverhoging. “Het klinkt als muziek in je oren” aldus Statenlid Michiel Philippart. 

GroenLinks maakt zich echter zorgen o.a. over de privacy, de ethische kant en de democratische sturing. De gedeputeerde gaf aan dat het borgen van de privacy, één van de redenen is om als overheid in het project te stappen. De overheid waakt over de publieke belangen. Na de toezeggingen dat de in te stellen ethische commissie onafhankelijk zal zijn en dat Provinciale Staten betrokken zullen worden bij het op te stellen datamanifest, heeft de GroenLinks-fractie ingestemd met het voorstel.