Onrust over stikstof

Honderden tractoren legden het verkeer lam. De ME voerde charges uit tegen woedende boeren. Een ongewone setting voor een Statenvergadering. Maar de coalitie hield uiteindelijk het hoofd koel. De besluiten uit het bestuursakkoord werden bekrachtigd. Op 25 oktober stelden de Staten de interim-Omgevingsverordening vast. 

Fractievoorzitter Hagar Roijackers: “Niet alles kan. We moeten keuzes maken in Brabant. In de schaarse ruimte waarin we wonen, werken en leven. En waarin we ook onze gezondheid, ons landschap en onze natuur te beschermen hebben. Naast ruimte die je wilt geven aan innovatieve ondernemers die circulair werken. Bijvoorbeeld aan het wonen van de toekomst.”  

  

De door de coalitie gedragen motie ‘Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan’ werd aangenomen bij de Omgevingsverordening. 

 

En nu? De onrust is nog lang niet weg. Coalitiepartner CDA draait, de Farmers Defense Force dreigt en de media smullen. Maar intussen hebben we als Provinciale Staten op 8 november gewoon een begroting te behandelen voor 2020, als eerste integrale uitwerking van ons bestuursakkoord. 

Vervolgens komt er op 13 december een vervolg over het onderwerp stikstof, als we de gebiedsgerichte aanpak (doorvertaling van het advies van de Commissie-Remkes) bespreken in de Staten.