Beeld uit onderstaand filmpje Brabant in 100 seconden

Fractievoorzitter Hagar Roijackers: Niet Alles Kan

Op de Dutch Design Week die nu bezig is in Eindhoven, presenteerde de Britse geograaf Daniel Raven Ellison gisteren deze video. Hagar Roijackers, fractievoorzitter van GroenLinks-Brabant liet deze na de vorige introducerende zin de video integraal afspelen voor het oog van de gehele Provinciale Staten, en duizenden boeren.

Voorzitter,

Goede vragen komen voort uit de video, zeker voor de mensen hier in dit huis. De provincie is namelijk de ruimtelijk regisseur. Deze ruimte krijgt vorm via de kaders en uitwerking van ons beleid hier. Waarbij elke nieuwe coalitiesamenstelling, waaronder ditmaal GroenLinks, geen leeg canvas krijgt. Maar veeleer moet puzzelen binnen het bestaande en befaamde Brabantse mozaïek.

Er zal geen Brabantse bestuurder zijn die niet regelmatig verzucht: hadden we maar meer ruimte. Na een inspirerende werkbezoek, na uitwisseling met jonge pioniers met plannen voor verduurzaming, na de zorgen te hebben gehoord van de vele ondernemers die zich knel voelen zitten, of juist na een gesprek met artsen over de naar verhouding slechtere gezondheid van Brabanders, met name waar het de luchtwegen betreft. Hadden we maar meer ruimte, konden we maar meer doen, ons vrijer bewegen, meer mogelijk maken. En dat kan gelukkig ook nog steeds, maar we moeten ook kiezen. Want Niet Alles Kan. We lopen tegen grenzen aan.

YouTube video

Niet. Alles Kan. Als deze dag al zo’n grote menigte op de been brengt. Bij beslissing over onze beleidsneutrale interim-Omgevingsverordening. Dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren als we onze beleidsRIJKE Omgevingsverordening vaststellen, zoals immers is vastgelegd in ons bestuursakkoord Kiezen voor Kwaliteit. De bemoeienis van heel Brabant is daarin welkom, want de omgeving gaat over ons allemaal. En daarin is het van groot belang om te blijven kijken of het allemaal evenwichtig aan bod komt.

Hagar Roijackers: ,,Niet. Alles Kan. Als deze dag al zo’n grote menigte op de been brengt. Bij beslissing over onze beleidsneutrale interim-Omgevingsverordening. Dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren als we onze beleidsRIJKE Omgevingsverordening vaststellen"

Wat me brengt op enkele vragen van GroenLinks. Rond twee onderwerpen: windmolens in natuurgebieden en biologische veehouders.

Te beginnen bij de windmolens. In de themavergadering stelde GroenLinks kritische vragen over de praktijk van de uitzonderingen voor wind aan de randen van Natura2000. De Gedeputeerde wuifde onze zorgen wat weg. De bepaling zou immers zijn gedaan juist op verzoek van terreinbeherende organisaties, die daarmee meer mogelijkheden zouden hebben om windmolens in een groepje te kunnen plaatsen naast hoofdinfrastructuur. Het zouden veeleer snelwegmolens worden. Bij het vaststellen van de Verordening moeten we echter kijken wat er nu precies staat opgeschreven en dit wegen op alle mogelijke implicaties. Dan zijn wij nog niet gerustgesteld. De aanleg kan leiden tot natuurschade, onderhoudswegen blijven nodig en we zijn nog geen kampioen in hoogwaardige compensatie. Kan de Gedeputeerde ons verzekeren dat molens in natuur hooguit een uitzondering worden in Brabant en dat de provincie zich tot het uiterste gaat inspannen om ecologische schade van een dergelijk project te beperken?

En dan de biologische boeren. Goed dat de Gedeputeerde het foutje heeft hersteld in Bijlage 2 met de biologische geitenhouders. GroenLinks is blij met de uitstel van twee jaar voor biologische veehouders die met de poststal werken, nav de motie van GroenLinks in 2017. In het amendement bij deze IOV vanuit de vijf coalitiepartijen ziet GroenLinks dan ook vooral ruimte voor de biologische veehouderij. Deze bedrijven bewijzen nu al dat ze natuurinclusief kunnen werken. En dat geeft ook nog eens minder problemen met stikstof-(of beter: ammoniak). Die vorm van landbouw bedient daarnaast meer maatschappelijke functies dan voedselproductie en economie alleen. Daarom de vraag: is er een aangepaste stalderingseis mogelijk voor deze specifieke sector, gezien ook het feit dat dieren in een biologisch systeem meer ruimte nodig hebben?

Ik eindig met antwoorden op de vragen uit de video. Wat GroenLinks betreft kan de balans beter en wordt natuur veel meer onderdeel van ons landelijk gebied. En krijgen we er meer boeren bij als landschapshoeders, voedseldocenten en natuurontwikkelaars.