Nog een Kans voor de Dans

Bij de Perspectief Nota werd de motie “Nog een Kans voor de Dans” aangenomen. Tijdens het woordvoerdersoverleg van 23 juni jl. vroeg GroenLinks hoe het staat met de uitvoering van de motie. Gedeputeerde Swinkels gaf een uitgebreide reactie op de stand van zaken rondom de activiteiten van de Dansgezelschappen in Brabant en liet tevens weten dat United C uit Eindhoven subsidie kon verwachte via Brabant C.

GroenLinks vroeg naar de voortgang van de gesprekken met de wethouders van de B5. De gedeputeerde antwoordde dat de provincie samen met Brabantstad bezig is om voor het Brabantse Cultuursysteem een visie te ontwikkelen om de Kunst meer integraal te gaan benaderen. De gedeputeerde gaf hierbij aan dat de Raad van Cultuur hierom heeft gevraagd, dat er landelijke steun is voor de door Brabant voorgestane benadering en dat Brabant landelijk een voorhoede rol op zich heeft genomen om het huidige subsidiesysteem te doen kantelen.

Daarnaast gaf gedeputeerde Swinkels aan dat “de Dans” in Brabant juist deze aanpak al heeft laten zien en erkent hij dat ze een enorme verbinding heeft gelegd tussen uitvoering, opleiding en (internationale) positionering en daarmee al een deel van de integrale benadering hebben laten zien. “Ze doen het enorm goed met beperkte middelen”.

Na de reactie van de gedeputeerde heeft GroenLinks nog vragen aan GS.