Krapte op de arbeidsmarkt

Onlangs werd het rapport 'sociaal-economisch Brabant' van SER Brabant aan de pers gepresenteerd. De boodschap in het rapport is dat er krapte is ontstaan op de arbeidsmarkt en dat die krapte de komende jaren gaat toenemen en een grote uitdaging vormt.

Gegeven het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt wil de fractie van GroenLinks van GS weten of de conclusies van SER Brabant aanleiding zijn om het huidige arbeidsmarktbeleid aan te passen.