De idealisten van vandaag zijn de realisten van morgen - Jesse Klaver
De idealisten van vandaag zijn de realisten van morgen - Jesse Klaver

Kandidaatstelling lijsttrekkerschap GroenLinks Brabant gesloten

Kandidaten voor plaats 1 op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 konden zich tot 15 april 2018 melden bij de kandidatencommissie. De kandidaatstelling vanaf plaats 2 wordt op 15 juli 2018 geopend (en sluit op 15 september 2018).
 

In de profielschets vind je meer informatie over wat we van kandidaten verwachten.

Kandidaatstelling
Alle kandidaten, ook de lijstduwers, dienen de volgende documenten in te leveren:
- het ondertekende bewilligingsformulier;
- de ondertekende integriteitsverklaring;
- kopie van identiteitsbewijs;
Kandidaten voor direct verkiesbare en opvolgingsplaatsen (plaats 2 t/m 11) dienen bovendien de volgende aanvullende documenten mee te sturen:
- een motivatiebrief;
- een cv;
- twee recente referenties.
De kandidaatstellingstermijn voor het lijsttrekkerschap is inmiddels gesloten (de deadline daarvoor was 15 april). De kandidaatstelling vanaf plaats 2 is mogelijk tot 15 september 2018. Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren (ingescand) met alle gevraagde bijlagen uiterlijk op die datum naar de kandidatencommissie via het volgende e-mailadres:
brabant@groenlinks.nl
Daar kun je ook terecht met vragen. Contactpersoon voor de kandidatencommissie is Michiel van der Velden, secretaris van GroenLinks Brabant, 06-111 870 99. Neem ook gerust contact op als je eerst meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt.

Meer informatie over kandidatencommissie en kandidaatstellingsprocedure vind je hier.