In het Vlaamse deel van het Markdal, nabij natuurgebied ’t Merkske, neemt de intensieve veehouderij toe. Wij hebben kennisgenomen van vergunningsaanvragen voor nieuwe grote pluimveestallen met meer dan 100.000 kippen en twee mestverwerkingsinstallaties vlakbij De Mark.

Intensivering van veehouderij vlak over de grens kan, na twintig jaar plannen maken, roet in het eten gooien. Lucht en water raken (extra) vervuild met meststoffen. Natuurbeheerders stellen dat de Vlaamse overheid de gevolgen van die agrarische activiteiten voor de waterkwaliteit onderschat.
De waterkwaliteit in dit stroomgebied voldoet nu al niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water, waarvoor de provincie verantwoordelijk is. GroenLinks stelde met de SP en D66 vragen aan G.S.