De fractie kan instemmen met het plan om een bijzonder natuurgebied nog mooier te maken. De Westelijke Langstraat is een prachtig natuurgebied, mede doordat de zand en kleigronden aan elkaar grenzen wat zorgt voor een bijzonder ecosysteem.

Statenlid Tom Ludwig: “Er wordt werk gemaakt van het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit zodat blauwgraslanden, trilveen en kalkmoerassen behouden blijven én in areaal toenemen. Daarnaast komt er meer natuur en wordt er gewerkt aan het behalen van de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.”