Biologische boeren krijgen een plek in de provinciale landbouwagenda. Brabant krijgt meer meetpunten van luchtvervuiling. Iedereen in de provincie kan genieten van een digitaal nieuwjaarsconcert. En we spannen ons in om cateringmedewerkers te behouden in coronatijd. GroenLinks kreeg brede steun bij de begrotingsbehandeling (hoewel niet alles lukte).

GroenLinks verbaast zich erover dat biologisch nog niet voorkomt in de begroting. Met het oog op de nieuwe landbouwvisie wil GroenLinks dan ook dat de Gedeputeerde niet alleen in gesprek gaat met de gangbare boeren maar ook zéker aan tafel gaat met meerdere biologische boeren. Zij zijn tenslotte al onze koplopers als het gaat om een toekomstbestendige en gezonde landbouw. Op aandringen van GroenLinks zegt Gedeputeerde Lemkes toe dat zij in gesprek gaat om bioboeren een belangrijke en verdiende plek te geven in de nieuwe landbouwvisie.

Schone lucht

Komend jaar komt de provincie ook met een Uitvoeringsprogramma Gezondheid. Het College committeert zich aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit, volgend uit het Schone Lucht Akkoord. Als het College dat echt meent, dan moet je goed meten hoe het er in Brabant daadwerkelijk voor staat. En wel met metingen waarop je beleid kunt maken: uitbreiding dus van het Landelijk Meetnetwerk Luchtkwaliteit op Brabantse grond. We dienden een motie in die steun kreeg van bijna alle Statenfracties (op FvD na, maar dat zal met het RIVM te maken hebben...). Een mooi succes na een lange strijd.

Digitaal Nieuwjaarsconcert

Het nieuwjaarsconcert door de Philharmonie Zuid Nederland in het provinciehuis is altijd een mooie start is van het nieuwe jaar. Waar veel Brabanders ontzettend van kunnen genieten en waar de belangstelling altijd veel groter is dan het aantal zitplaatsen. Hierin is corona een kans. Want door COVID-19 is een fysiek Nieuwjaarsconcert niet mogelijk in 2021. Maar digitaal, dat kan natuurlijk wel!

Alle Brabanders kunnen dan in januari het plezier ondergaan van een nieuwjaarsconcert door ons orkest. De Philharmonie Zuid heeft gezegd: we zijn daar klaar voor. Daarom dienden we samen met D66, PvdA, 50PLUS en de Partij voor de Dieren een motie in om samen met de Philharmonie Zuid een digitaal nieuwjaarsconcert te organiseren wat toegankelijk is voor alle Brabanders. Deze motie kreeg brede steun.

Goed werkgeverschap

Een deel van de cateringmedewerkers van de provincie is of wordt ontslagen in Coronatijd. Deze medewerkers zijn niet in dienst bij de provincie. Onze motie die het college verzoekt om met de werkgever in gesprek te gaan wat we als Provincie Noord-Brabant in deze coronasituatie kunnen doen om onze cateringopdrachten maximaal bij onze cateraar te laten komen, zodat ze hun medewerkers in dienst kunnen blijven houden, is unaniem aangenomen.

Was GroenLinks alleen maar succesvol bij de begrotingsbehandeling? Nee, dat zou wel heel bijzonder zijn met zo’n rechts College. Helaas kregen we geen meerderheid voor het Noodfonds verdroging, Versterking Basisvaardigheden, Leesvaardigheid Scholieren, en voor de motie Verkeersveiligheid ook voor Dieren. Dit weerhoudt de fractie er uiteraard niet van om voor deze onderwerpen te blijven strijden!