Afscheid afdelingsvoorzitter Karin van den Berg

Na 8½ jaar zal Karin van den Berg het voorzitterschap van de afdeling per 1 mei neerleggen. We zijn haar zeer dankbaar voor haar inzet en enthousiasme in al die jaren.

Bij de ledenvergadering op zaterdagmiddag 2 juni in Breda zullen we er nog uitgebreid bij stilstaan. Vanaf 1 mei tot de ledenvergadering heeft het bestuur afdelingssecretaris Michiel van der Velden benoemd als interim-voorzitter. Het is nog niet gelukt om een geschikte nieuwe kandidaat-voorzitter bereid te vinden. Het bestuur zal daarom aan de vergadering voorstellen om Michiel tot de ledenvergadering in november 2018 interim-voorzitter te laten blijven.