Brabant is een prachtige provincie. Maar de leefomgeving, de natuur en de biodiversiteit in Brabant staan steeds meer onder druk. De economie en ons handelen gaat nog te vaak ten koste van onze gezondheid, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan de omwonenden bij Eindhoven Airport, die geconfronteerd worden met meer geluidshinder en luchtverontreiniging. Of de Peel, waar mensen rondom intensieve veehouderijen last hebben van stankoverlast, mestdumpingen en grote gezondheidsrisico’s lopen. Of de dieren, waarbij door het toenemende aantal stalbranden in combinatie met schaalvergroting er jaarlijks vele dieren omkomen. De natuur, de inwoners en de dieren leggen het nog te vaak af tegen economische kortetermijnbelangen. De komende jaren wil ik me inzetten voor een gezonde leefomgeving, het beschermen van onze natuur, ons water en de biodiversiteit in Brabant. Belangrijk is daarbij het robuust maken van onze natuur door natuurgebieden uit te breiden/te verbinden, en tegengaan van de te hoge stikstofneerslag en de toenemende verdroging.

‘Het beschermen van onze waardevolle natuur en zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving moet een topprioriteit zijn’

Naast het Statenlidmaatschap werk ik voor de Commissie m.e.r. die adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages. Woon samen met mijn vrouw in Den Bosch. In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond door de natuurgebieden rondom Den Bosch. Verder loop ik graag hard of stap ik met vrienden op de wielrenfiets.