Sinds 30 maart 2022 heb ik de eer om mijzelf raadslid te mogen noemen in de boeiende gemeente Best. In die rol zet ik mij in voor betaalbare woningen, klimaatactie en goede zorg. Naast mijn raadslidmaatschap ben ik werkzaam als adviseur in het sociaal domein. Daar ben ik dagelijks bezig met complexe opgaven, zoals het betaalbaar houden van de zorg, arbeidskrapte en demografische ontwikkelingen. Ook sta ik graag op het hockeyveld, ben ik bezig met muziek of probeer ik nieuwe recepten uit.

In de raadszaal pleit ik altijd vanuit mijn kernwaarden: gelijkheid, verantwoordelijk en duurzaamheid. De groeiend ongelijkheid in het land, waardoor inwoners met een lager inkomen jaren korter leven, is onaanvaardbaar. Daarbij worden levens op pauze gezet door het tekort aan (betaalbare) woningen en is de toekomst onzeker door het uitblijven van stevige klimaatmaatregelen. Voor de provincie Noord-Brabant ligt daar een belangrijke rol. Dit wil ik doen voor, maar bovenal, met de inwoners van onze prachtige provincie.