Katelijn werkt als beleidsadviseur voor gemeenten en is sterk verbonden met de zorgsector. Katelijn staat op plaats 5 van onze kandidatenlijst.

Een socialer Brabant
Een constructieve samenwerking tussen inwoners, burgerinitiatieven, verenigingen, ondernemers, provincie en gemeenten is wat mij betreft onontbeerlijk voor een toekomstbestendig Noord-Brabant. Samen voelen we de noodzaak voor een duurzaam beleid dat inzet op een leefbare provincie voor alle Brabanders. De kracht van Brabant is voelbaar. Zeker in deze roerige tijden van verandering. In Brabant ontstaan geweldige (burger)initiatieven, onder andere op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, en duurzame energie. Laten we deze krachten verbinden, bundelen en versterken.

Waarom zet ik mijzelf in voor GroenLinks Brabant?
Ons Brabant, mijn Brabant, een prachtige plek om te leven, wonen en werken. Met veel liefde zet ik mij de komende jaren namens, met en voor GroenLinks in, om ons Brabant nog mooier, groener en leefbaarder te maken.

Over Katelijn
Bijna mijn hele leven woon ik in Brabant, in het kleine, maar mooie dorp Mariahout. Tijdens mijn studie politicologie woonde ik 4 jaar in Nijmegen. Ik werk als beleidsadviseur Jeugdhulp bij Peel 6.1, een samenwerkingsverband van 6 gemeenten in Zuidoost Brabant. Een prachtige uitdaging in deze tijd van transitie en transformatie.