Afschaling van het openbaar vervoer, een gebrek aan betaalbare woningen, ongezonde lucht en verdroging van onze natuur; deze problemen spelen juist in kleine kernen en de landelijke omgeving. Ik geloof dat GroenLinks hier dé oplossingen voor heeft en daarom ondersteun ik deze lijst.