Mijn naam is Jeroen Gerards. Sinds kort woon ik samen met mijn gezin in Oosteind. Sinds mei 2017 ben ik penningmeester van de afdeling GroenLinks Brabant.

Als penningmeester ga ik voor een effectieve inzet van middelen zodat met beperkte middelen, de doelstellingen maximaal kunnen worden bereikt. Anders gezegd: ik hoor niet graag dat dingen niet kunnen omdat er geen geld voor zou zijn.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de actieve leden van GroenLinks gebruik van elkaars kennis en ervaring kunnen maken. Door de samenwerking te bevorderen wordt onze partij niet alleen politiek inhoudelijk sterker, maar ook slagvaardig bij het organiseren van activiteiten en campagnes.

“Als GroenLinks kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren en behouden van de biodiversiteit in onze omgeving.”

Gehuwd met Angelique, waarmee ik 3 kinderen heb. In mijn dagelijks leven ben ik ondernemer in de maakindustrie. Daarbij prijs ik me rijk dat het ondernemerschap en de grote diversiteit aan uitdagingen die dat met zich meebrengt, voor mij een leuke hobby zijn. Ontspanning, rust en tevredenheid vind ik in het groen en de natuur, die in onze omgeving nog te vinden zijn.

Naast het penningmeesterschap ben ik bestuursvoorzitter van partij Morgen!, welke in Geertruidenberg is opgericht door een samenwerking van GL en PvdA. Deze partij maakte deel uit van de coalitie en heeft een wethouder in het college. Voor die partij zat ik de afgelopen twee jaar zelf als raadslid in de gemeenteraad. Daarvoor was is voorzitter van GroenLinks afdeling Dongemond.