“ Als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je altijd kreeg. ”

Ik ben opgegroeid en heb gestudeerd in Tilburg. Maar intussen ben ik moeder van 3 pubers en woon al zo'n 19 jaar samen in de kleinste gemeente van Brabant, Baarle-Nassau. Daarmee zie en voel ik verbinding met zowel stad als platteland.

Na 4 jaar in de gemeenteraad mag ik sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen, namens de lokale progressieve partij VPB, wethouder zijn in Baarle-Nassau. Ik heb o.a. de portefeuilles rondom het brede Sociaal domein. Alles rondom Duurzaamheid, Energie, Natuur & Milieu en de uitdagingen op het gebied van Wonen&Volkshuisvesting. Als ik nog eens wat vrije tijd heb verblijf ik graag in ons luchtruim door te paragliden.

Waarom is de Provinciale Staten nu belangrijk?
Ik steun graag de fractie van GroenLinks in de Staten en maak brede verbinding met de lokale politiek. In het provinciehuis worden belangrijke zaken besproken over thema's die juist ons als GroenLinks'ers aan het hart gaan ook lokaal. Denk aan mobiliteit (het bereikbaar houden ook van OV in de kleine kernen), de ruimtelijke opgaves rondom het buitengebied zoals Omgevingsvisie, de transitie naar meer grondgebonden en natuurinclusieve veehouderij, de opgave rondom klimaatadaptatie en het verbeteren en aanleggen van nieuwe natuur en water, de gezondheid van mens, dier en milieu, de afstemming van de woonagenda's en een economisch klimaat dat waarde toevoegt voor onze inwoners en ondernemers ook in het kader van brede welvaart... en noem zo maar op!

De provincie is een soms wat ondergewaardeerde bestuurslaag maar vaak randvoorwaardelijk om ook op lokaal niveau impact te kunnen maken. Daarom hebben we een sterk GroenLinks nodig in de Provinciale Staten.