Geboren in Helmond en getogen in Mariahout en al studerende nog wat grote steden aangedaan. Nu wonend in Uden gemeente Maashorst.

Nadenken, praten en zo een mening vormen over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de aanleiding geweest ook actief te worden in de politiek. En ondertussen ook mee te kunnen discussiëren, wegen en beslissen in de raad van gemeente Maashorst.

Vertrouwen, gelijkwaardigheid, welzijn, bestaanszekerheid, duurzaamheid, kansengelijkheid, voor elkaar- en een leefbare aarde zorgen zijn hierin een aantal uitgangspunten.

Als dingenmaker (kunstenaar) verbeeld ik op verschillende manieren de uitdagingen van deze tijd. Een soort beeldend journalist waarbij de oplossingen en denkbeelden van GroenLinks als vraag, antwoord en idee aanwezig zijn in de gemaakte dingen. Creativiteit, reflectie, inlevend en oplossingsgericht handelen wil ik als gereedschap inzetten voor de medemens. Dat is ook een reden waarom ik graag mijn steentje bijdraag. En op een positieve manier de inwoners van Maashorst, Brabant en verder, wil inspireren en motiveren stappen te zetten waarbij de wereld voor ons allemaal een fijne wereld wordt.