Nieuws

GroenLinks wil aanpak versnippering glastuinbouw

DEN BOSCH - De Statenfractie van GroenLinks vindt dat het concentratiebeleid rond de glastuinbouw in Brabant moet worden opgevoerd om de doelstellingen te halen. Het gaat daarbij onder meer om het aanpakken van de toenemende versnippering van tuinbouwkassen in het buitengebied.

Lees verder

Doe mee: 900 bomen voor jarig Brabant

LEUVEN – ’s-HERTOGENBOSCH – Brabant bestaat dit jaar 900 jaar! Om deze verjaardag te vieren hebben de drie groene partijen in Nederland en België (Groen!, Ecolo en GroenLinks) een grote boomplantactie opgezet met steun van de provincie- en districtsbesturen in beide landen. Doel is 900 bomen te planten op het grondgebied van het voormalige hertogdom Brabant.

Lees verder

Noodzaak kassencomplex bij Dinteloord niet aangetoond

DINTELOORD - De Statenfractie van GroenLinks is niet principieel tegen een nieuwe tuinbouwkassenlocatie bij Dinteloord. "Voorwaarde is wel dat het areaal niet groter wordt dan 150 hectare netto en dat de noodzaak van een dergelijke locatie is aangetoond. En dat is tot op heden niet gebeurd", zegt Statenlid Sietzke Schokker van GroenLinks.

Lees verder

GroenLinks wil vier miljoen extra voor aanpak broeikasgas

DEN BOSCH - GroenLinks wil vier miljoen euro extra voor het bestrijden van broeikasgas in Brabant, omdat deze provincie een stevige bijdrage moet leveren om de afgesproken CO2-reductie in 2010 te halen. Dit betekent dat er zes procent minder broeikasgas mag worden uitgestoten ten opzichte van het niveau van 1990. Om dat doel te halen, heeft GroenLinks een amendement ingediend waarin het bestuur van de provincie wordt verzocht het energiebeleid te intensiveren en daarvoor vier miljoen extra beschikbaar te stellen.

Lees verder

Nieuwe cijfers Planbureau: Moerdijkse Hoek overbodig

MOERDIJK - GroenLinks vindt dat de ontwikkeling van een nieuw grootschalig bedrijventerrein in Moerdijkse Hoek onmiddellijk moet worden gestopt. Vanaf nu moet volgens de fractie alle energie worden gericht op het benutten van de nog beschikbare ruimte op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk. De cijfers van het Centraal Plan Bureau onderstrepen dat in een recent rapport. Indien CDA en VVD dat ook accepteren, ligt een oplossing voor het slepende conflict rond Moerdijk onder handbereik.

Lees verder

Pagina's