Nieuws

Minister Eurlings weigert petitie SpoorAlarm in ontvangst te nemen

DEN BOSCH/DEN HAAG - GroenLinks Brabant en een aantal plaatselijke afdelingen zijn donderdag 8 november naar Den Haag gereisd om minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat een petitie aan te bieden tegen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door Brabant. De minister weigerde echter de handtekeningen in ontvangst te nemen, omdat volgens hem het aanbieden van de petitie niet zou zijn aangemeld. De leden van Provinciale Staten hebben vrijdag 9 november unaniem een motie gesteund, waarin de minister wordt opgeroepen de transporten zo spoedig mogelijk om te leiden naar Betuweroute en vaarwegen.

Lees verder

Groene Woud: provinciebestuur verkiest economie boven ecologie!

DEN BOSCH - De Statenfractie van GroenLinks heeft met ongeloof kennisgenomen van de begrenzing van het Groene Woud. Boterwijk-West en Kloosterstaat worden buiten het Groene Woud gehouden. Onbegrijpelijk, want datzelfde Groene Woud is nog maar enkele maanden geleden als een van de kroonjuwelen in het bestuursakkoord van CDA, VVD en PvdA opgenomen.

Lees verder

Spaar het landschap, recycle de ruimte

HAPERT - GroenLinks Hapert heeft vrijdag 2 november in samenwerking met Milieudefensie en Lucht voor Hapert een protestbord geplaatst tegen de komst van het grootschalig Kempisch bedrijventerrein. Na het plaatsen van het protestbord trok een bonte stoet begeleid door een driemansorkestje door het bedreigde gebied. Fractievoorzitter Hetty Tindemans van GroenLinks hield een korte toespraak.

Lees verder

Fracties brengen bezoek aan Strijp S in Eindhoven

EINDHOVEN – De Statenfractie en de raadsfractie van GroenLinks Eindhoven hebben vrijdag 16 november samen een bezoek gebracht aan Strijp-S, een voormalig bedrijfsterrein van Philips in Eindhoven. Het is de bedoeling dat het complex met behoud van architectonische elementen wordt omgebouwd tot een stedelijke gebied met werkgelegenheid, wonen en cultuur- en recreatie.

Lees verder

Stand van zaken rond proeven gratis openbaar vervoer

DEN BOSCH - Tijdens de begrotingsbehandeling werden de fractieleden van GroenLinks verrast door CDA en PvdA met een voorstel om de drie aangekondigde proeven met gratis openbaar vervoer niet uit te voeren, maar in plaats daavan in de hele provincie Brabant een laag tarief in te voeren voor alle reizigers. Kinderen tot 12 jaar en ouderen boven de 65 kunnen volgens het nieuwe voorstel gratis reizen.

Lees verder

GroenLinks: 'Brabant in 2020 klimaatneutraal'

BRABANT - De provincie Brabant moet haar voorbeeldfunctie waar maken en beleid ontwikkelen, zodat Noord-Brabant in 2020 een energieneutrale provincie is. Dat staat in een motie die de Statenfractie van GroenLinks vrijdag 9 november heeft ingediend.

Lees verder