Zienswijze conceptbegroting Havenschap Moerdijk

Tijdens de behandeling van de zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk heeft GroenLinks haar verbazing uitgesproken over het ontbreken van aandacht voor de coronacrisis. 

Michiel Philippart ” Welke financiële risico’s zijn er voor de Provincie Noord-Brabant als door gevolg van een crisis in de wereldeconomie de vierde zeehaven van Nederland niet meer exploitabel is? Een ander punt zijn de risicoparagrafen, of beter gezegd, het ontbreken daarvan. Om een degelijke zienswijze te kunnen geven zou er in de conceptbegroting toch meer inzicht in risico's moeten zijn.“