Op 25 september nam Wim van de Donk afscheid als Commissaris van de Koning van Noord-Brabant. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij optrad als onze voorzitter, en als bestuurder voor Brabant.

In ingewikkelde dossiers en op moeilijke momenten was Wim van de Donk op zijn best. Of het nu de Q-koortsepidemie was, de MH17, het taaie stikstofdossier en de boerenprotesten, of nu in de coronacrisis. Op onnavolgbare wijze, altijd welbespraakt en eloquent, trad hij op; hij wist bij iedereen de juiste toon, en in elke situatie de juiste woorden te treffen.

Dries van Agt

De Staten namen op 25 september 2020 afscheid van hem. Helaas in coronasetting, dus zonder onze voorgangers die ook nog onder Van de Donk gediend hebben. Maar wel in het bijzijn van zijn vrouw, schoonmoeder en kinderen. En van voorganger Dries van Agt (die overigens warme woorden over had voor GroenLinks).

Voortreffelijk

Terecht werd Wim geprezen om de wijze waarop hij leiding gaf aan vergaderingen, waarop hij Brabant op de kaart zette in Nederland, en internationaal, en waarop bij de juiste mensen aan de juiste kansen wist te verbinden. Suzanne Otters van de VVD sprak hem namens de Staten toe, en prees hem als bestuurder, als intellectueel, en als mensen-mens. Daar sluiten wij ons vanuit GroenLinks helemaal bij aan. Het was uniek dat hij al die kwaliteiten in zich wist te verenigen en onvermoeibaar voor Brabant en de Brabanders elf jaar lang zijn werk voortreffelijk heeft gedaan als Commissaris.

Ina Adema is de nieuwe CdK

De nieuwe Commissaris van Noord-Brabant, Ina Adema, is inmiddels beëdigd door koning Willem-Alexander. Op 2 oktober wordt ze geïnstalleerd in de vergadering van Provinciale Staten. We hebben er als GroenLinks alle vertrouwen in dat Ina het ambt stevig en wijs gaat invullen, en dat Brabant ook bij haar in goede handen zal zijn.