Wijzigingen in de Statenfractie in juni

De goede uitslag voor GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen is ook aan de Statenfractie niet voorbijgegaan. Arno Uijlenhoet, die sinds 2015 lid is van de GroenLinks-Statenfractie, gaat op 15 juni de fractie verlaten.

Arno wordt wethouder voor GroenLinks (en twee lokale fracties) in de gemeente Waalre. Anne van Diemen uit Cuijk zal Arno opvolgen. Anne was de nummer zes op de lijst in 2015. Zij is eerder acht jaar lid geweest van de gemeenteraad in Cuijk.

Met de wisseling van Statenleden vindt er ook een verschuiving plaats in de portefeuilles van de Statenleden. Hagar Roijackers zal zich bezig gaan houden met financiƫn en economie (arbeidsmarkt, innovatiebeleid, digitalisering en internationalisering), Anne van Diemen met energie en landbouw, Sjo Smeets met mobiliteit en natuur & milieu en Patricia Brunklaus met ruimtelijke ordening (en omgevingsvisie), cultuur & samenleving en bestuur.

We danken Arno voor zijn inzet en wensen hem veel succes in Waalre. En we wensen Anne heel veel plezier en succes met haar Statenlidmaatschap.