Werkbezoek biologische melkveehouders: gronden en kansen

Het gaat goed met de biologische melkveehouders. Zij zijn inmiddels een flinke speler op de afzetmarkt. Volop kansen dus voor deze natuurinclusieve landbouwsector in Brabant. Maar de boeren hebben nog wel een verzoek aan GroenLinks: regel het goed met de pachtgronden.

Vrijdag 26 januari was de fractie op werkbezoek in Oosterhout. In de ochtend stond een bezoek aan het biologische melkveebedrijf van Wil Muskens op het programma. Ook waren twee collega’s aanwezig, Pieter Boons uit Raamsdonk en Hanne Pluimes uit Dussen, allen lid van Netwerk en Studieclub Biologische Melkveehouderij Zuid-Nederland. Met hun coöperatie (SKAL-keurmerk) van meer dan 180 leden leveren zij 10% van de biologische melk die wordt verkocht in Nederland. Zij leveren hun melk aan alle grote retail-bedrijven.

Pieter Boons: “De prijs voor biologische melk is de afgelopen jaren redelijk constant gebleven in tegenstelling tot die van niet-biologische melk. Biologische melkveehouders werken grondgebonden en voor het voer werken zij samen met biologische akkerbouwers. Soms van ver buiten de regio. Graag willen wij dan ook grond pachten van de provincie die meer in de buurt van hun bedrijf liggen.”

Lang omschakelen
Met grond stippen de boeren een belangrijk punt aan. De provincie verpacht gronden die zij nu nog niet nodig heeft voor het aanleggen van nieuwe natuur of voor het aanleggen van provinciale wegen. Biologische boeren moeten deze gronden eerst flink bewerken volgens de ‘eco-standaarden’. Dat betekent dat zij de eerste twee jaar de opbrengst van die gronden niet kunnen gebruiken omdat deze niet aan die standaard voldoet (moeten ontgiften). Pas na twee jaar van omschakelen hebben ze er profijt van. Hagar Roijackers: “De provincie verpacht deze gronden alleen steeds maar voor een jaar. Dus investeert een biologische melkveehouder het ene jaar heel veel in grond en kan hij het volgende jaar deze bewerkte grond niet meer kan pachten. En dat terwijl deze boeren zowat nieuwe natuur creëren, denk aan ‘dode’ aardappelvelden vol gif die vruchtbaar natuurlijk land worden.”

Motie en gesprek

GroenLinks diende in 2017 een motie voor vergroening van het pachtbeleid. De provincie heeft onlangs laten weten dat een aanpassing in de Verordening Ruimte niet nodig is. Patricia Brunklaus: “Daar zijn wij het niet mee eens. Als er toch natuur op de gronden van de provincie gemaakt gaat worden kun je deze beter in handen geven van de biologische boeren.”

Binnenkort gaat GroenLinks samen met de melkveehouders in gesprek met de provincie (Groen Ontwikkelfonds) om duidelijk te maken om samen pacht-oplossingen te zoeken voor bestaande én nieuwe biologische veehouders in Brabant.