We willen geen nieuwe gaswinningen in Brabant!

Op 23 november stelde Patricia Brunklaus het College de vraag wat zij gaat doen tegen het besluit van minister Wiebes die toch nieuwe gaswinningen heeft toegestaan bij Woudrichem, Waalwijk en Loon op Zand. Eerder stelde GroenLinks bij motie dat GS alles in het werk moet stellen om te zorgen dat dit niet zou gebeuren.

Maar alle acties en zienswijzen van de provincie, vier waterschappen en een aantal gemeenten ten spijt werd de toestemming toch verleend. Dilek Odabasi, GroenLinksAf wethouder in Waalwijk heeft nu gemeenten, waterschappen en provincie opgeroepen om samen te werken bij het indienen van beroep bij de Raad van State.

Het stellen van de vraag in Provinciale Staten heeft opgeleverd dat de provincie heeft toegezegd om alle steun te verlenen aan de gemeenten bij het indienen van het beroep. Zelf beraadt GS zich nog op de te nemen stap, maar zal waarschijnlijk ook in beroep gaan. Inmiddels hebben ook de waterschappen aangegeven dit te doen. Het is te hopen dat de Raad van State wijzer zal zijn dan de minister en echt luistert naar de bezwaren van al deze overheden.