De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de stank in Deurne. Nu op de Bosweg 3 een kippenstal gaat uitbreiden met 80.000 vleeskuikens, hebben meerdere inwoners van Deurne bezwaar gemaakt.

Waar in 2014 het naastgelegen bedrijf nog werd verplaatst uit dit overbelaste gebied (wat de provincie 750.000 euro kostte), komen nu twee extra kippenstallen. Dat de desbetreffende agrariërs stoppen met het houden van 1250 varkens, maakt het totaalplaatje bij lange na niet geruststellend voor de omwonenden. Jade van der Linden heeft vragen gesteld aan het College van GS.