Op de Statendag van 28 mei heeft Jade van der Linden namens de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het aantal geiten in onze provincie. De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die het aantal gehouden geiten in Noord-Brabant veroorzaken.

Uit wetenschappelijk onderzoek is eerder gebleken dat wanneer je binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij (met minimaal 50 geiten) woont, de kans op longontsteking tot wel 60% hoger kan zijn. Om gezondheidsrisico’s te beperken is in juli 2017 dan ook een geitenstop ingesteld door de provincie Noord-Brabant. Ondanks deze geitenstop is het aantal gehouden geiten toch toegenomen. De fractie van GroenLinks is dan ook van mening dat extra maatregelen nodig zijn, want de gezondheid van de Brabanders hoort op #1 te staan.  

Uit de antwoorden van de Gedeputeerde Lemkes blijkt dat sinds de geitenstop het aantal geiten in onze provincie is gestegen met 15.864. Wat GroenLinks betreft zijn er dan ook extra maatregelen nodig om een afname van het aantal geiten te realiseren. De Gedeputeerde wacht echter liever tot de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar oorzaken van longontstekingen rond geitenhouderijen (VGO-III) bekend zijn om dan de juiste maatregelen te nemen. Omdat deze onderzoeksresultaten pas in 2024 komen, vindt GroenLinks dat we niet stil moeten zitten in afwachting van deze resultaten, maar nu al aanvullende maatregelen moeten nemen. Gezondheid staat bovenaan, en al zijn sommige maatregelen wellicht niet het meest efficiënt, door stil te zitten verminderen we de gezondheidsrisico’s al helemaal niet.  

GroenLinks vroeg onder andere of er bekend was hoeveel Brabanders er binnen die 2 km van een stal met minimaal 50 geiten wonen, en dus een verhoogd risico hebben op longontsteking. Helaas kregen we geen antwoord, enkel een reflectie op het wetenschappelijke onderzoek. De Gedeputeerde gaf aan dat dit niet bekend is. Follow the Money, een onderzoeksplatform, heeft dit voor Gelderland eerder uitgerekend (https://www.ftm.nl/artikelen/geitengevaar-longontsteking-kaart-gelderland ). In Gelderland wonen er ongeveer 375.000 mensen binnen een straal van 2 km, wat betekent dat 1 op de 6 Gelderlanders een grotere kans heeft om ernstig ziek te worden. GroenLinks Brabant wil graag weten hoe dit in Noord-Brabant is.  

Het rondvraag moment zorgde dus niet voor een geruststellend gevoel bij de fractie van GroenLinks. Wachten tot 2024 is niet de instelling waar dit College de fractie van GroenLinks aan haar zijde treft. Gezondheid staat op één en de fractie denkt dan ook na over een vervolg.  

Lees hier de vragen