Op 5 maart 2021 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Oost-Brabant besloten om de eerder verleende omgevingsvergunning van Kovemi B.V. voor het verwerken van meer mest te vernietigen. Ook stelt de rechter dat een eerder opgelegde last onder dwangsom moet worden gehandhaafd. Dit betekent dat vanaf 14 april,  Kovemi B.V. niet meer dan 6.000 ton mest per jaar mag verwerken. Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben vernomen dat de mestwerker desondanks de uitspraak van de rechter nog in bedrijf is. Zij willen opheldering van GS.

Ook stellen de beide partijen nadere vragen over de mestverwerker Jennissen Nistelrode B.V.