Vragen mestfabriek Nistelrode

Naar aanleiding van de berichtgeving in Brabants Dagblad over de kwestie ´Mestfabriek Nistelrode´ van 19 augustus jl. hebben de fracties van D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP, vragen gesteld aan het college van GS. Zij vragen het college o.a. om de voorlopige vergunning in te trekken.