Voortgang onderzoek natuurlijke stal- en vanggewas-systemen Brabant

Tijdens een recent bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat reeds werkt met de potstalmethode, meldde Gedeputeerde Spierings dat uit onderzoek zou blijken dat de potstalmethode tot méér emissies leidt. GroenLinks heeft zowel grote betrokkenheid bij de natuur inclusieve landbouw en de transitie daartoe, alsook grote zorgen over de Brabantse luchtkwaliteit, volksgezondheid en de ecologie.

GroenLinks vraagt het college om de methodiek en de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar te stellen aan PS.