Visie Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert in rap tempo. Met als gevolg perioden van grote droogte en soms enorme buien. En dat geeft veel problemen voor onze natuur, woonomgeving, landbouw en drinkwatervoorziening. 

 

Tom Ludwig “Nederland, altijd het land geweest van water afvoeren, zal water moeten vasthouden. En dat zullen we in rap tempo moeten doen. Er is geen tijd van wachten meer. Verdroging van natuur, en ook in combinatie met te veel aan stikstofneerslag, is funest is voor onze prachtige natuur.”