Beleid over onze omgeving moet gebaseerd zijn op feiten en cijfers. Zeker nu het met onze natuurlijke omgeving niet zo goed gesteld is. De opgave in Brabant is onverminderd groot om onze natuur en gezondheid te beschermen. 

Dankzij het aannemen van een motie van GroenLinks - mede ingediend door D66, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS - krijgt de website www.brabantinzicht.nl een update. De motie ‘Brabant Blijvend InZicht’ draagt het College op om de feiten en cijfers over lucht, water, bodem en biodiversiteit te actualiseren voordat Provinciale Staten de belangrijke Omgevingsverordening gaan vaststellen.

De website www.brabantinzicht.nl is overigens zeer de moeite waard voor iedereen die meer wil weten over hoe het gesteld is met onze leefomgeving in Brabant.