Verlaging drinkwaterprijs onverstandig

Brabant Water heeft onlangs de prijzen voor drinkwater voor zowel particulieren als industrie verlaagd. Grondwateronttrekkingen en verdroging hebben een rechtstreekse relatie. Met het verlagen van de drinkwaterprijzen geeft Brabant Water een verkeerd signaal af naar burgers.

Iedereen moet leren dat schoon drinkwater in toenemende mate kostbaar is en dat zorgvuldig omgegaan moet worden met onze strategische voorraden. Dus moet de provincie ook zijn invloed uitoefenen om de consumentenprijs niet te laten dalen.

Redenen voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren om vragen te stellen aan GS.