Verkiezingsprogramma GroenLinks Noord Brabant

Tijdens de ledenvergadering in november 2018 hebben de leden ingestemd met het programma voor 2019 - 2023. Als titel voor het programma kozen de leden voor  "Een groener, gezonder en gas(t)vrijer Brabant".