Vergunningverlening grondwaterwinning Refresco Maarheeze

Volgens informatie van het Burgerinitiatief Stop uitbreiding Refresco is deze week een concept-vergunning voor waterwinning door Refresco ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZB) en zouden er volgens de ODZB geen bezwaren zijn tegen deze vergunning voor waterwinning. Refresco is zoals bekend de grootste producent van frisdranken en vruchtensappen in Europa en vooral een producent van ‘suiker’-water.

Over Refresco en de grondwaterwinning heeft de fractie van GroenLinks in juli 2017 al vragen gesteld aan GS. De signalen uit Maarheeze roepen nieuwe vragen op.