Vergunning Biomineralen BV Roosendaal

De mogelijke komst van een mestfabriek in Roosendaal, door Biomineralen BV, zorgt voor onrust bij de omgeving. Vertraging en onduidelijkheid over vergunningverlening door de lokale en regionale overheid helpen daar niet bij.

Kort geleden werd bekend dat de provincie een pauze neemt in de procedure Wet Natuurbescherming, met als vermoedelijke reden dat eerst duidelijk moet zijn hoe het traject vanuit de gemeente rond de Omgevingsvergunning verloopt.
De vergunningsaanvraag dateert van april 2016. In augustus 2016 gaf u een ontwerpbeschikking af. Hierop zijn zienswijzen ingediend, die u nog niet in behandeling lijkt te hebben genomen. GroenLinks wil weten wat de oorzaak van de vertraging is en wat GS gaat ondernemen.