Vergoeding kosten opruimen recente drugsdumpingen

In de afgelopen weken is Brabant weer overspoeld door dumpingen. In de media wordt al gesproken over een ‘Dolle drugsweek’. De omvang en brutaliteit van de dumpingen nemen inmiddels steeds grotere omvang aan. De risico’s en financiële consequenties van de dumpingen voor de burgers nemen navenant toe.

Het niet meer hebben van een adequate vergoedingsregeling brengt het risico met zich mee dat grondeigenaren het afval eigenhandig gaan verwijderen met alle risico’s voor mens en milieu van dien. De oppositiepartijen vragen GS om bij de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen om alsnog een tegemoetkoming in de opruimkosten te regelen.