Vacature algemeen bestuurslid / bestuurslid campagne

GroenLinks Brabant is een actieve afdeling met rond de 2500 leden en daarmee een van de grotere afdelingen binnen GroenLinks. Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de provinciale afdeling, het ondersteunen van de Statenfractie en het onderhouden van contacten met lokale afdelingen.

Het afdelingsbestuur organiseert hiervoor provinciale ledenvergaderingen en andere activiteiten, zoals themabijeenkomsten en de jaarlijks terugkerende Brabantdag. De bestuursleden houden zich verder onder meer bezig met politiek personeels- en vrijwilligersbeleid, het coördineren van de permanente campagne en contacten met lokale GroenLinks afdelingen. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door de bestuursmedewerker.

Momenteel hebben we openstaande vacature(s), om ons bestuur verder te versterken. Ben je gemotiveerd om binnen GroenLinks Brabant bestuurstaken op je te nemen? Initieer je graag zelfstandig of gezamenlijk projecten en initiatieven? Zet je graag de lijnen uit voor een permanente campagne voor GroenLinks Brabant? Dan zoeken we jou! Voor het provinciaal bestuur als geheel streven we naar een goede regionale spreiding over de provincie en een divers samengesteld team.

Taken en verantwoordelijkheden bestuursleden
De algemeen bestuursleden hebben de volgende taken:

 • Agenderen van en zorgdragen voor de uitvoering van je portefeuille
 • Aanwezig zijn en helpen bij organisatie van provinciale ledenvergaderingen, thema-avonden en de jaarlijks terugkerende Brabantdag.  
 • Bij toerbeurt aanwezig zijn bij GL-activiteiten, zowel lokaal als landelijk
 • Ondersteunen van de andere bestuursleden

Daarnaast is het bestuurslid campagne verantwoordelijk voor het opzetten van een permanente campagne(strategie) voor GroenLinks Brabant.

Competenties en profiel

 • Je draagt het GroenLinks gedachtegoed een warm hart toe en bent lid dan wel bereid dit te worden.
 • Je woont in Noord-Brabant.
 • Je bent enthousiast en gemotiveerd.
 • Je bent proactief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken.
 • Je bent bereid om je ten minste één periode (2 jaar) voor het bestuur van GroenLinks Brabant in te zetten.

Een bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid en kost je ongeveer een paar uur tot een dagdeel per week. Dit komt in de praktijk vaak neer op de avonden en activiteiten in het weekend. Ervaring met bestuurswerk is fijn, maar zeker geen vereiste.

Wat wij bieden:

 • Je kunt veel leren over GroenLinks en/in Brabant, op zowel politiek als bestuurlijk vlak
 • Diverse trainingen en workshops, om je (bestuurlijke) vaardigheden te kunnen blijven verbeteren
 • Vergroot je netwerk zowel binnen als buiten GroenLinks
 • Reis- en onkosten worden vergoed
 • Werken in een gezellig team

Procedure
Heb je belangstelling voor de functie van algemeen bestuurslid / bestuurslid campagne binnen het bestuur van GroenLinks Brabant? Stuur dan een korte motivatie met CV naar brabant@groenlinks.nl. Dit kan tot 9 juli 2019. Het bestuur nodigt kandidaten hierna uit voor een nadere kennismaking tijdens een bestuursvergadering. Na een 'proefperiode' is de benoeming gepland voor de ledenvergadering in het najaar van 2019.

Voor vragen over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Dwayne Heuvelmans via de contactgegevens op de website.

Heb je geen belangstelling voor een bestuursfunctie binnen GroenLinks Brabant, maar wil je misschien wel iets anders doen voor GroenLinks in Brabant, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Ook dan horen we dat graag via brabant@groenlinks.nl. We nodigen je dan graag uit voor een kennismakingsgesprek