Update vorming nieuw College

Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd. Op woensdag 24 april komt ze met haar eindadvies. Dit zal ze om 16.45 uur presenteren en toelichten op het provinciehuis. Houd onze sociale media in de gaten voor updates.

In maart en april maakte de informateur kennis met alle Statenfracties. GroenLinks heeft meerdere keren met de informateur gesproken over duiding van de verkiezingsuitslag en de wensen voor het nieuwe college en het bestuursakkoord. GroenLinks heeft aangegeven gezien de verkiezingswinst dat het voor de hand ligt dat GroenLinks een belangrijk onderdeel is in een nieuwe coalitie. Daarnaast is de opkomst van Forum voor Democratie opgevallen. GroenLinks heeft aangegeven geen samenwerking met Forum voor Democratie te zien, vanwege de uiteenlopende standpunten op onder meer de energie- en klimaatagenda, Europese samenwerking en natuurinclusieve landbouw.

Als belangrijke onderwerpen voor een bestuursakkoord noemden Hagar en Tom dit bij de informateur:

• GroenLinks wil de progressieve koers van de afgelopen bestuursperiode voor de noodzakelijke transities op gebied van energie- en klimaat, natuur en landbouw voortzetten en ziet graag dat Brabant op deze thema’s ten opzichte van de landelijke lijn het voortouw neemt.

• GroenLinks wil de deadline van 2022 als doelstelling voor de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij en de maatregelen in het kader van de uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood vasthouden.

• GroenLinks ziet het als een taak van de provincie om de werkgelegenheid, woningbouw, OV-bereikbaarheid, gezondheid en sociale veerkracht van Brabant te verbeteren.

Op 12 april werd bekend dat Forum voor Democratie uit de coalitie-onderhandelingen stapt. Het liep mis op het onderwerp klimaat. Lees hier de reactie van onze fractievoorzitter Hagar Roijackers op dit nieuws.

  • Lees meer in dit krantenartikel.
  • Binnenkort worden de verslagen van de kennismakingsgesprekken openbaar en komt de informateur met een advies ten aanzien van de formatie. Ook openbaar zijn de 88 manifesten die zijn aangeboden aan de informateur en aan de Staten (lees meer).