Tweede Kamerlid Laura Bromet op bezoek bij Brabantse Melkveehouders

Door boerenbedrijven te bezoeken vorm je je een goed beeld van wat er speelt in de landbouw, dacht Laura Bromet. Waar maken boeren zich druk over, wat kan de overheid anders doen en wat doen we aan de enorme overlast op natuur en milieu? Zijn er voor de hand liggende oplossingen? Wat zie ik over het hoofd?

Dit alles kwam aan bod tijdens het werkbezoek dat Laura op 20 augustus op uitnodiging van de Brabantse Statenfractie bracht. Samen met Patricia Brunklaus bezocht zij De Kerkhoeve in Helvoirt. Dit bedrijf wordt gerund door Manon van Balkom die het onlangs van haar vader heeft overgenomen. Het biologisch melkveebedrijf heeft 130 koeien en ca. 100 ha grond, waarvan de helft natuurgronden. Samen met een aantal andere bedrijven heeft de familie van Balkom zich verenigd in de Duinboeren, die natuur, zorg, recreatie en biologisch boeren combineren.

 

Daarna volgde een bezoek aan een zogenaamd gangbaar (dus niet biologisch) melkveebedrijf met 90 - 110 koeien, 45 ha grasland en 20 ha mais in Oosteind. Jan Krijnen, de veehouder, is vooral gericht op de grootst mogelijke opbrengst, bijvoorbeeld door zijn grasland heel precies te bemesten. Zijn koeien lopen niet buiten, hoewel dat zo kan omdat het grasland grenst aan zijn stal. Laura vroeg de veehouder goed door op het onderwerp fosfaatrechten. Aan het einde van het bezoek kwam iedereen naar het moderne biologische melkbedrijf met 120 koeien van Pieter en Ria Boons in Raamsdonk.

 

Na bezichtiging van het bedrijf volgde een gesprek met alle betrokkenen over een aantal onderwerpen zoals de visie van de boeren op de toekomst, dierenwelzijn, fosfaten, wet- en regelgeving. Alle boeren beaamden dat met de verscherpte regelgeving de bedrijfsopvolging erg onder druk komt te staan. Er zijn weinig jongeren die een bedrijf over durven te nemen omdat ze het niet kunnen overzien. Bovendien veranderen de regels van het spel te vaak waardoor zekerheid wordt gemist.

 

Naast dit soort vragen kwam ook de Retail uitgebreid aan de orde. Een liter melk wordt vaak voor veel meer dan het dubbele verkocht in de winkels en de producenten hebben geen invloed op de verkoopprijzen. En als de Nederlandse boeren geen melk aanbieden wordt de melk snel uit bijvoorbeeld Denemarken gehaald, waar de laatste jaren veel Nederlandse veehouders naar toe zijn getrokken. Een goede afzetmarkt voor melk is voor de boeren van groot belang en juist daar hebben de biologische boeren vooruitgang geboekt. Zo vertelde Pieter Boons, die tevens bestuurslid is van EKO Holland, dat Albert Heijn na een aantal keer onderhandelen de melk van hun coöperatie afneemt, omdat AH graag Nederlandse biologische melk in de schappen wil aanbieden. Een mooie opsteker voor de bioboeren!

 

Het werkbezoek bleek erg geslaagd. De boeren waren heel blij dat ze hun verhaal direct aan Laura konden vertellen en Laura hoorde toch weer een aantal nieuwe dingen om mee aan de slag te gaan. Ook voor de inbreng in het provinciale beleid was er het nodige om mee naar huis te nemen, zoals de vergunningaanvragen voor de nieuwe stalvloeren die voor 2020 ingediend moeten zijn en de zekerheid die er moet komen voor de potstallen. In de Tweede Kamer wordt er net zo heftig gediscussieerd over de landbouw als in Brabant. Goed dat de lijntjes nu gelegd zijn tussen een aantal Brabantse boeren en de volksvertegenwoordigers.