De informerende themabijeenkomst over de plannen voor de de nieuwe N629 tussen de A27 en Dongen was geagendeerd vanwege de toenemende belemmeringen om deze weg te realiseren. GroenLinks Brabant is nooit voor deze weg geweest, maar moest zich neerleggen bij een democratische meerderheid toen in 2018 voor het huidige plan werd gekozen. Groot nadeel van het plan is dat de nieuwe weg door een natuurgebied gaat lopen en relatief duur wordt vanwege de noodzakelijke aanleg van een brug over het Wilhelminakanaal. Daarnaast zal de weg flink meer verkeer aantrekken. Voordeel van de nieuwe weg is dat de bewoners langs het huidige tracé minder overlast zullen ervaren.

Sinds het besluit in 2018 is er echter veel veranderd. Belangrijkste verschil is dat het jarenlang onder het tapijtgeveegde stikstofprobleem op dit moment de plannen voor de weg heeft stopgezet en het is onduidelijk of de stikstofruimte er gaat komen. Wat ons betreft is het verstandig het besluit uit 2018 te heroverwegen en eventueel gevonden stikstofruimte te gebruiken voor bijvoorbeeld het bouwen van woningen. En natuurlijk te investeren in goede fiets- en OV-verbindingen om de bewoners en bezoekers van Dongen een alternatief te bieden. Ook wordt er in Dongen - ondanks de uitstekende ligging aan het Wilhelmina-kanaal - geen gebruik van dat kanaal voor de aan- en afvoer van goederen. Er is kortom genoeg te doen aan de huidige congestie in Dongen zonder gelijk weer een nieuwe weg aan te leggen. En dan is het beter om ten halve te keren, dan ten hele te dwalen.