Een dertigtal leden woonde onze digitale ledenvergadering afgelopen zaterdag bij. Het belangrijkste onderwerp was uiteraard het voorstel om Jade van der Linden als lijsttrekker te benoemen voor de Statenverkiezingen. Jade gaf in een gloedvol en inspirerend betoog aan wat we van haar kunnen verwachten. Zij maakte daarmee de warme aanbeveling van de kandidatencommissie helemaal waar. Gebert Lucassen, door het bestuur voorgesteld als campagneleider, stelde zich eveneens voor.

De formele agendapunten (notulen, verslagen) werden snel afgehandeld. Daardoor konden we snel in gesprek over politieke actualiteiten en linkse samenwerking (kort verslag hieronder). We danken de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage.  

Digitale vergadering of live bijeenkomen
Ter vergadering vroegen enkele leden om weer over te gaan naar live-vergaderingen. Het bestuur wil per vergadering de afweging maken. Tot nu toe krijgen we positieve reacties op de mogelijkheid die een digitale vergadering biedt om toch aanwezig te zijn zonder veel reistijd. Omdat de periode van maart 2022 tot aan de zomer voor veel actieve GroenLinksers een drukke tijd is/was vanwege coalitieonderhandelingen en dergelijke hebben wij nu gekozen voor digitaal.  Vervelend is dat er (zo bleek op de vergadering) iets mis is gegaan met aanmeldingen – onze excuses daarvoor. We zoeken dit verder uit.

Er zijn naast deze digitale vergadering ook live-bijeenkomsten gepland: de zomerborrel, de themabijeenkomsten op zaterdagochtend in juni en juli voor het verkiezingsprogramma en de Brabantdag op 1 oktober in Helmond.

Politieke actualiteiten en linkse samenwerking
De politieke actualiteiten en de linkse samenwerking waren onderwerp van 5 gastsprekers. Jaap Wortel van het landelijk bestuur praatte de leden bij over de reorganisatie (ten gevolge van noodzakelijke bezuinigingen) in de landelijke organisatie van GroenLinks en het voorstel voor nauwere samenwerking van de Eerste-Kamer-fracties van PvdA en GroenLinks. Het Brabantse Eerste-Kamerlid Roel van Gurp, sloot zich bij Jaap aan over de noodzaak van linkse samenwerking en gaf daarnaast een inkijk in de afwegingen die worden gemaakt rond de voorjaarsnota en de stikstofaanpak. Rick Timmermans, voorzitter van Dwars, gaf een update over de activiteiten en ontwikkelingen bij Dwars. Dwars heeft een enquête onder de leden gehouden over linkse samenwerking en is een voorstander van machtsvorming in een links blok. Zij pleit ervoor om goed in verbinding te blijven met de tegenstanders van nauwere samenwerking en te werken aan een nieuw verhaal voor de progressieve samenwerkingspartij, waarin jongeren een rol spelen.

Hagar Roijackers, onze gedeputeerde blikte terug op 1 jaar coalitie en de resultaten op het terrein van schoon water, meer natuur en natuurbescherming, die zij daarin heeft behaald. De uitdaging voor de komende tijd is het opstellen van de gebiedsplannen waarin het nieuwe stikstofbeleid moet worden uitgewerkt. Hagar gaf aan dat het gevolg van het referendum zou kunnen zijn dat de samenwerking van PvdA en GroenLinks op provinciaal niveau een issue wordt bij de Statenverkiezingen en dat dat ten koste zou kunnen gaan van de politieke issues in die verkiezingen. Tom Ludwig, de fractievoorzitter van GroenLinks in de Staten, gaf aan dat in de Staten de samenwerking met links, PvdA, PvdD, SP en ook D66 goed is, maar sloot zich aan bij de zorgen van Hagar. Tom vertelde daarnaast over de zaken die in de Staten zijn bereikt bij Landbouw en Natuur, de Omgevingsverordening en de Perspectiefnota. Uitdagingen liggen er voor het behoud van kwalitatief goed OV op het platteland en de capaciteit van het elektriciteitsnet.